Gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering

Hvad er tinnitus? Hvordan jeg tackler det? Hvordan kan jeg lære mig at leve med tinnitus?
Disse og mange andre temaer vil vi komme ind på i dette gruppeterapeutiske forløb, hvor fokus er på tinnitushåndtering.

Kort om forløbets indhold:

I løbet af 7 gruppeterapeutiske sessioner får du viden og værktøjer til håndtering af din tinnitus. Hver session består således af vidensformidling, gruppeterapeutisk samtale samt instruktion i en øvelse, som du dagligt skal udføre mellem sessionerne.

Forudsætninger for deltagelse:

Før start på gruppeforløbet skal du have haft en enkeltsession hos Anne-Mette Mohr, hvor vi vil blandt andet vil få afklaret om dine forventninger matcher det, som du vil kunne få ud af at deltage. Du skal også før start på forløbet være set af en ørelæge, herunder skal du have fået målt din hørelse for nylig. Hvis du har en behandlingskrævende tilstand, fx depression, skal du være i behandling eller parat til at gå i eventuelt lægeligt anbefalet behandling før første gruppesession. Du skal være åben overfor nytænkning, villig til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen. Du forpligter dig til at komme hver gang og til at lave de øvelser, som du bliver instrueret i fra session til session. Du vil endvidere være forpligtet til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet.

Praktiske informationer:

Ugedag og tidspunkt: Onsdage kl. 16.30-18.10, dog ikke i ferieperioder
Kontakt Anne-Mette Mohr for startdato på et gruppeterapeutisk forløb.
Sted: Lygten 2C, 3. Sal, 2400 København NV
Pris: Hvis du har en lægelig henvisning, vil du skulle betale i alt kr. 1846 for i alt 8 gange (1 individuel session og 7 i gruppe). Hvis du ikke har en lægelig henvisning, vil du skulle betale kr. 4141. Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, vil du i begge tilfælde få 1000 kr. i tilskud.
Deltagerantal: Minimum 4 max 6
Ønske om deltagelse: Ring, SMS eller send en mail til psykolog Anne-Mette Mohr

Yderligere information:
tlf: +45 2618 7460
mail: amm@psykologcentret-nv.dk